Առցանց

Ընդհանուր և մասնագիտական ֆրանսերենի և անգլերենի անհատական և խմբակային առցանց դասընթացներ

Դասընթացի ժամանակացույցը, հաճախականությունը, ժամաքանակը և դասի տևողությունը սահմանվում են հաճախորդի պահանջներին համաձայն։

Անհատական դասընթացի 1 ժամի արժեքը՝ 3500 դրամ

Խմբակային դասընթացի պայմանները սահմանվում են ուսանողների և կենտրոնի միջև լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ։

X