Արտագնա

  • Տարիներ ի վեր կենտրոնն իրականցանում է խմբակային և անհատական արտագնա դասընթանցեր կազմակերպությունների, պետական կառույցների, հյուրանոցների աշխատակիցների համար։
  • Ուսուցման համար անհրաժեշտ դասասենյակային պայմաններն ապահովում է հաճախորդը կամ հաճախորդին ներկայացնող կազմակերպությունը։
  • Կենտրոնը համապատասխան վայր է գործուղում իր մասնագետին՝  ապահովելով երկարամյա փորձով երաշխավորված որակյալ դասընթանցեր։
  • Դասընթացի պայմանները՝ եղանակը(անհատական կամ խմբակային), ժամաքանակը, ժամանակացույցը, հաճախականությունը և տևողությունը սահմանվում են հաճախորդի ցանկությամբ։
  • Դասընթացի արժեքը և վճարման կարգը որոշվում են կենտրոնի և հաճախորդի միջև լրացուցիչ համաձայնությամբ։
X