Բանավոր

  • Հաջորդական
  • Ֆրանսերեն – հայերեն
  • Անգլերեն – հայերեն
  • Արժեքը 1 ժամի համար 10.000 դրամ
  • Արժեքը 1 օրվա համար 60.000 դրամ
  • Թարգմանչի կեցության և տեղափոխման ծախսերը հոգում է պատվիրատուն:
X