Մանսագիտական բարձր որակավորում
ունեցող դասավանդողներ
Մանսագիտական բարձր որակավորում
ունեցող դասավանդողներ
Դասավանդման արդյունավետ մեթոդիկա
Դասավանդման արդյունավետ մեթոդիկա
30-ամյա հաջողված փորձ
30-ամյա հաջողված փորձ

Բարի գալուստ Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ

«Ֆրանս-Ֆորմասիոն Ինտերնասիոնալ»-ը հաճախորդին է  ներկայացնում  երկարամյա  գործունեությամբ  մշակված  և  տարիների փորձով  հիմնավորված  օտար  լեզուների  դասավանդման  կայացած  համակարգ, որում  ներառված  և  նուրբ  ձևով  համադրված են  կարևորագույնգործոնները՝  գինը, ժամաքանակը և  որակը: Դասընթացի ամբողջ  համակարգն իր մեջ  ներառումէ  4  փուլեր, յուրաքանչյուր  փուլը  120 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի յուրաքանչյուր փուլի համար  կենտրոնն ապահովում է  համաեվրոպական  լեզվական  իմացության  ստանդարտներին համապատասխան  երաշխավորված  որակ:

X